Quick View
Allspice (hạt tiêu Gia-mai-ca)

Allspice (hạt tiêu Gia-mai-ca)

55.00
Quick View
Angel's Trumpet (Hoa Loa Kèn) Angel's Trumpet 2.jpg
sold out

Angel's Trumpet (Hoa Loa Kèn)

55.00
Quick View
Atemoya (Mãng Cầu Na Đài Loan)

Atemoya (Mãng Cầu Na Đài Loan)

from 125.00
Quick View
Avocado Type A (Cây Bơ)
sale

Avocado Type A (Cây Bơ)

from 95.00
Quick View
Avocado Type B (Cây Bơ)

Avocado Type B (Cây Bơ)

65.00
Quick View
Bamboo: Dwarf Buddha's Belly (Trúc Quán Âm)

Bamboo: Dwarf Buddha's Belly (Trúc Quán Âm)

75.00
Quick View
Bamboo: Giant Burmese (Tre khổng lồ)
sale

Bamboo: Giant Burmese (Tre khổng lồ)

from 95.00
Quick View
Bamboo: Oldhamii (my favorite!)
sale

Bamboo: Oldhamii (my favorite!)

55.00 7,500.00
Quick View
Bamboo: Timor Black (Tre Den)
sale

Bamboo: Timor Black (Tre Den)

75.00 125.00
Quick View
Banana (Chuối) Ice Cream Banana.png

Banana (Chuối)

from 65.00
Quick View
Barbados Cherry (Sơ Ri) (Acerola Cherry)

Barbados Cherry (Sơ Ri) (Acerola Cherry)

from 55.00
Quick View
Black Pepper Vine (Tiêu)
sale

Black Pepper Vine (Tiêu)

35.00 65.00
Quick View
Bridal Wreath Vine, Madagascar Jasmine (Hoa Lài Madagascar) bridal wraeth vine 2.jpg
sold out

Bridal Wreath Vine, Madagascar Jasmine (Hoa Lài Madagascar)

45.00
Quick View
Cashew
sold out

Cashew

55.00
Quick View
Cherry of the Rio Grande

Cherry of the Rio Grande

65.00
Quick View
Chico Sapote (Sapodilla)
sale

Chico Sapote (Sapodilla)

from 85.00
Quick View
Custard Apple (Mãng cầu na)

Custard Apple (Mãng cầu na)

175.00
Quick View
Coffee (Cà Phê)

Coffee (Cà Phê)

65.00
Quick View
Cinnamon (Cây Quế)
sold out

Cinnamon (Cây Quế)

54.50
Quick View
Foxtail Palm foxtail.jpg
sale

Foxtail Palm

from 75.00
Quick View
Golden Flamboyant Tree

Golden Flamboyant Tree

95.00
Quick View
Grumichama (Anh đào ngọt brazil)

Grumichama (Anh đào ngọt brazil)

65.00
Quick View
Hong Kong Orchid (Hoa Ban Tím) Hong-Kong-Orchid.jpg

Hong Kong Orchid (Hoa Ban Tím)

45.00
Quick View
Guava (Cây ổi)

Guava (Cây ổi)

from 65.00
Quick View
Ice Cream Bean
sold out

Ice Cream Bean

275.00
Quick View
Ilama
sold out

Ilama

65.00
Quick View
Indian Clock Vine (Hoa Móng Cọp Vàng) indian clock vine 1.jpg
sold out

Indian Clock Vine (Hoa Móng Cọp Vàng)

45.00 65.00
Quick View
Jaboticaba (Nho Brazil) red jaboticaba.jpg

Jaboticaba (Nho Brazil)

from 65.00
Quick View
Jackfruit (Mít)
sale

Jackfruit (Mít)

150.00 250.00
Quick View
Jamaican Cherry (Cây Trứng Cá)

Jamaican Cherry (Cây Trứng Cá)

from 95.00
Quick View
June Plum (Cóc Thái) (Dwarf Ambarella)

June Plum (Cóc Thái) (Dwarf Ambarella)

from 65.00
Quick View
Jujube (Táo tàu)

Jujube (Táo tàu)

from 75.00
Quick View
Longan

Longan

95.00
Quick View
Loquat (Cây Sơn Trà)
sale

Loquat (Cây Sơn Trà)

from 95.00
Quick View
Lychee (Cây trái Vải)

Lychee (Cây trái Vải)

from 65.00
Quick View
Mahogany Tree (Cây gỗ gụ) mahogany 2.jpg
sold out

Mahogany Tree (Cây gỗ gụ)

44.50
Quick View
Mango

Mango

from 55.00
Quick View
Miracle Fruit (Trái thần kì)

Miracle Fruit (Trái thần kì)

from 35.00
Quick View
Moringa (Cây chùm ngây) moringa 2.jpg

Moringa (Cây chùm ngây)

from 45.00
Quick View
Mulberry (Dâu tằm) Pakistan Red.jpg

Mulberry (Dâu tằm)

from 55.00
Quick View
Neem (Cây Sầu Đâu)

Neem (Cây Sầu Đâu)

from 55.00
Quick View
Noni (Trái Nhàu)
sold out

Noni (Trái Nhàu)

55.00
Quick View
Olive
sold out

Olive

85.00
Quick View
Papaya (Cây đu đủ)

Papaya (Cây đu đủ)

55.00
Quick View
Passion Fruit (Chanh dây) Ruby Glow Passion Fruit.png

Passion Fruit (Chanh dây)

55.00
Quick View
Peanut Butter (Cây Bơ Đậu Phộng)

Peanut Butter (Cây Bơ Đậu Phộng)

from 65.00
Quick View
Racemosa Colvillea racemosa 3.jpg
sale

Racemosa Colvillea

55.00 85.00
Quick View
Royal Poinciana (Cây Phượng Vĩ) royal poinciana 3.jpg

Royal Poinciana (Cây Phượng Vĩ)

from 95.00
Quick View
Rangoon Creeper Vine (Chinese Honeysuckle)

Rangoon Creeper Vine (Chinese Honeysuckle)

45.00
Quick View
Rainbow Eucalyptus (cầu vồng bạch đàn) rainbow eucalyptus.jpg

Rainbow Eucalyptus (cầu vồng bạch đàn)

from 75.00
Quick View
Royal Poinciana- RARE yellow flower royal poinciana yellow 1.jpg
sold out

Royal Poinciana- RARE yellow flower

55.00
Quick View
Sapote: Ross Sapote
sold out

Sapote: Ross Sapote

43.50
Quick View
Sapote:  Black Sapote (Sa Pô Chê Đen)
sale

Sapote: Black Sapote (Sa Pô Chê Đen)

from 95.00
Quick View
Sapote:  Chico Sapote (Sa Pô Chê) (Sapodilla)

Sapote: Chico Sapote (Sa Pô Chê) (Sapodilla)

from 85.00
Quick View
Sapote:  Mamey Sapote
sale

Sapote: Mamey Sapote

125.00 185.00
Quick View
Sausage Tree (Cây Xúc Xích) sausage tree 2.jpg
sold out

Sausage Tree (Cây Xúc Xích)

54.50
Quick View
Silk Floss (Cây bông gòn gai)

Silk Floss (Cây bông gòn gai)

from 75.00
Quick View
Sour Sop (Mãng Cầu Xiêm)

Sour Sop (Mãng Cầu Xiêm)

from 45.00
Quick View
Star Fruit (Khế)

Star Fruit (Khế)

from 65.00
Quick View
Sugar Apple (Mãng Cầu Na)

Sugar Apple (Mãng Cầu Na)

125.00
Quick View
Surinam Cherry (Anh Đào 6 múi)

Surinam Cherry (Anh Đào 6 múi)

from 45.00
Quick View
Sugar Cane (Mía) Sugar Cane 2.jpg

Sugar Cane (Mía)

10.00
Quick View
Tamarind (Cây Me)

Tamarind (Cây Me)

65.00
Quick View
Vetiver (Cỏ Hương Lau/Cỏ Hương Bài) vetiver.jpg

Vetiver (Cỏ Hương Lau/Cỏ Hương Bài)

18.00
Quick View
Wax Jambu (Cây Mận)

Wax Jambu (Cây Mận)

325.00